İş Sağlığı ve Güvenliği

TEHLİKE VE RİSK

Tehlike, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden, zora sokan, büyük  zarara yol açabilecek durumlardır. Tehlikeye yol açabilecek faktörleri; insani,  çevresel ve teknik faktörler olarak ayırabiliriz. İnsani faktörler; yaş, cinsiyet,  eğitim, deneyim, fizyolojik ve psikolojik nedenler v.b., çevresel faktörler; gürültü, ısı, ışık radyasyon, mikroorganizmalara tahriş edici ve boğucu gazlara, anestezik ve narkotik maddelere maruz kalma, vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Uygulamaları

  • İşyeri Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına Göre, ÇASGEM’den sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) İle Tam/Yarı Zamanlı Hizmet Verilmesi
  • İşyeri Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına Göre, Sertifikalı İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İle Tam/Yarı Zamanlı Hizmet Verilmesi
  • İşyeri Faaliyetleri, Sağlık ve Çevre Risk Analizlerinin Yapılması
  • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre ve İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
  • İşyerinde &C

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında güncel bilgilerin paylaşılması, yasal gereklilikler ile çalışma oramındaki temel riskler ve iş kazalarının analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlanmansı amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği;

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Eğitimi

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Eğitimi
Tüm işyerlerinde kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) hakkında her türlü bilgiyi vermek ve uygulama olanağı ile doğru malzemelerin özelliklerini aktararak, çalışan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Yönetmelikte tanımlanan tüm KKD’ları kapsamaktadır.

Eğitim içeriği;

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi
Bu dersin içeriğinde yangın hakkında genel bilgileri sunmak, yangın tehlike kaynaklarını belirlemek, yangının oluşturduğu maddi ve manevi kayıpları engellemek ve müdahale – tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir hazırlık, duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini belirlemek adına yangın eğitimleri yer almaktadır.

Eğitim içeriği;

Acil Durum Müdahale Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ‘’ B ‘’ bendi,’’ İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini‘’ belirtmektedir.

Düşmeler ve Düşen Objeler Eğitimi

İnşaat sektöründe görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30’u düşmelerden, %26’sı ise yüksekten düşen nesneler sebebiyle oluşmaktadır. Bu ve bunun gibi kazaların önüne geçilmesi amacıyla  çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim içeriği;

Kaldırma Araçları ile Çalışma Eğitimi

Kaldırma Araçları ile Çalışma Eğitimi
Çalışma alanlarında ölümlü kazalar ve yaralanmalar dünyanın her yerinde hala çalışma hayatındaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Yüksek riskli ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlamak ancak ekipmanların periyodik olarak kontrotüyle mümkün olabilir.

Kimyasal Malzemelerle Çalışma Eğitimi

Kimyasal Malzemelerle Çalışma Eğitimi
İmalathaneler ve endüstri tesisleri gibi çeşitli iş yerlerinde yapılan üretim işlerinde kullanılan - örneğin yapı malzemeleri üretim yerleri, rafineriler, eczacılık ve farma endüstrisi, kauçuk sanayi, zirai ilaç üretimi, boya endüstrisi vb. gibi ve ayrıca riskli mesleklerde örneğin narkoz, kanser tedavisi ve görüntüleme cihazlarıyla çalışanlar vb.

Elektrikli Aletlerle Çalışma Eğitimi

Elektrikli Aletlerle Çalışma Eğitimi
Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla Elektrikle ilgili çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik yayınları