Çevre

Çevre Eğitimleri

Hizmet içeriği;
  • Genel Çevre Eğitimi
  • Çevre Acil Durumları Eğitimi
  • Çevre Mevzuatı Eğitimi
  • Atık Yönetimi Eğitimi
  • Trafik Yönetimi Eğitimi

Çevresel Gürültü

Çevresel Gürültü
Gürültü Ölçümleri; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ilgili standartlar doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.

Emisyon

Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 03 Temmuz 2009 tarih ve ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Atıklar

Sanayi atıklarının yasal prosedürlere ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun şekilde bertaraf edilmesi, günümüzün önde gelen problemleri arasında yer almaktadır. Sanayileşme yolunda ve AB normlarına uyum sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen ülkemiz açısından bu konunun önem ve önceliği hiç şüphesiz daha fazladır.

Çevre Konusunda Verilen Hizmetler

Kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendimesi, tesis içi aylık incelemeler yapmak ve yıllık iç tetkik programları düzenlenmesi, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvurulması, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması.
İçerik yayınları