Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği R. G.'de Yayımlandı

29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği R.G.'de Yayımlandı

29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik R.G.'de Yayımlandı

18 Ocak 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ağır Tehlikeli İşler Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu R. G. de Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde Meclis Genel Kurulunda oylanıp kabul edilmiş Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştu. Köşkten onay alan kanun 30/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Yeni kanunun en göze çarpan noktaları ise şu şekilde,
 
· Kanunun Kapsamı
İçerik yayınları